Sportoviště

Víceúčelový sportovní areál, fotbalové hřiště, sokolovna

Asfaltová plocha za sokolovnou – velikost cca 20 x 30 m, levá strana plochy (při pohledu směrem k sokolovně) je určena pro disciplínu střelba na florbalovou branku, pravá pak pro disciplínu střelba ze vzduchovky.   

Sokolovna – malý sál – nachází se v prvním patře sokolovny, je určen pro disciplínu šipky.

Tenisový kurt – je součástí víceúčelového sportovního areálu a je určeno pro disciplínu nohejbal.

Volejbalové hřiště – je též součástí víceúčelového sportovního areálu a je určeno pro disciplíny přehazovaná muži, přehazovaná ženy a přehazovaná smíšená družstva.

Fotbalové hřiště  – na fotbalovém hřišti bude probíhat disciplína hod rybářským prutem do dálky.

Tréninkové fotbalové hřiště – nachází se za fotbalovým hřištěm a je určeno pro disciplínu pétanque.


Areál Základní školy T.G. Masaryka v Borohrádku

Asfaltové hřiště u ZŠ TGM – velikost cca 20 x 25 m, levá strana hřiště (při pohledu směrem k ZŠ) je určena pro disciplínu ruské kuželky, na kratších stranách hřiště jsou umístěny koše pro disciplínu hod na basketbalovou branku.

Běžecká dráha u ZŠ TGM – dráha 200 m je určena pro disciplínu běh na 200 m.

Hala v ZŠ TGM – hala je z jedné strany prosvětlena řadou velkých oken, je určena pro disciplínu stolní tenis.

Tělocvična ZŠ TGM – tělocvična je určena pro disciplínu flaškovaná.


Areál parku u městského úřadu (Steinův park) – část parku kolem altánu je určena pro disciplínu discgolf.

Zahrada u domova důchodců – levá část zahrady je určena pro disciplínu házení kroužků.